Ak nie je definované inak – a tiež v štatistike – celková hotová a predaná produkcia závodu počas určitého obdobia. – Pozri pracovný potenciál, miera využitia, infraštruktúra, zásoby kapitálu, využitie kapacít, potenciálny rast, výroba, produkčná medzera,

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *