Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Meltdown-risico (risico van buitensporige hefboomwerking)

Het risico dat een algemene schuldafbouw de activaprijzen onder druk zet. Hierdoor daalt de marktwaarde van de in de balans opgenomen activa en daalt het eigen vermogen. In het kader van Bazel III moeten de instellingen met dit risico rekening houden; specifieke voorschriften voor de berekening ervan zijn nog niet uitgevaardigd. – Zie besmettingseffecten, liquiditeitsvolatiliteitsbalans, liquiditeitsbeheer, marktrisico, risicomodellen, simulatietest, stresstest, volatiliteitsrisico. – Cf. Jaarverslag 2011 van BaFin, blz. 67 (vanaf 2015 zal een beschrijving van dit risico verplicht zijn voor banken).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar