Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Expiry fund

Option offered by an insurance company to invest money contractually paid out under a life insurance policy in a fund on behalf of the customer. – The particular advantage here is that the investor can use a withdrawal arrangement to determine the amount and the period over which he wishes to receive payments from the fund. – In contrast to a conventional fund, this allows arrangements to be agreed that are precisely tailored to the particular circumstances of the individual customer. In addition, the insurance company maintains a relationship with the customer. The customer’s financial investment made in this way is usually managed by a capital management company. The insurance company balances out any necessary timing adjustments (date of the fund’s distribution on the one hand and payments agreed with the insurance company in accordance with the negotiated withdrawal plan with the customer on the other) via its own internal (omnibus) account. – See captive fund, guaranteed fund, life insurance policy trade, post-trade, pension fund, pension fund.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Expiry fund

Kindlustusseltsi pakutav võimalus investeerida elukindlustuslepingust lepinguliselt väljamakstud raha kliendi jaoks fondi. – Selle eriline eelis on see, et investor saab väljavõtmiskorralduse kaudu määrata, millises summas ja millise ajavahemiku jooksul ta soovib fondist väljamakseid saada. – Erinevalt tavalisest fondist võimaldab see kokku leppida kokkulepetes, mis on täpselt kohandatud konkreetse kliendi konkreetsele olukorrale. Lisaks sellele jääb kindlustusselts kliendiga kontaktile. Kliendi selliselt tehtud finantsinvesteeringut haldab tavaliselt kapitaliühing. Kindlustusselts tasakaalustab vajalikud ajastuserinevused (ühelt poolt fondi väljamaksmise kuupäev ja teiselt poolt kindlustusseltsiga kokkulepitud väljamaksed vastavalt kliendiga kokkulepitud väljavõtteplaanile) oma sisemise (kollektiivse) konto kaudu. – Vt captive fund, garanteeritud fond, elukindlustuspoliiside kaubandus, post-trade, pensionifond, pensionifond, pensionifond.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar