Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Expertise

Essentially, the ability of a member of the management or supervisory board of a company in the financial sector to understand the business conducted by the company and to understand and assess risk planning. The individuals concerned are also required to undergo further training and devote sufficient time to their assigned duties. Since 2012, the supervisory authority in Germany has even required the submission of a police clearance record (criminal record certificate) for this group of persons. Malicious tongues claim that this measure by the supervisory authority has led to a noticeable shortage in the supply of management personnel in the financial sector. – See Supervisory Board member, Bank shareholder interest, Westdeutsche Landesbank. – See BaFin Annual Report 2010, pp. 142 f. (expanded supervisory expertise examination in the wake of the Act to Strengthen Financial Market and Insurance Supervision), BaFin Annual Report 2012, pp. 122 f. (BaFin fact sheet).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Expertise

In wezen het vermogen van een lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen van een onderneming in de financiële sector om inzicht te hebben in de door de onderneming verrichte activiteiten en om de risicoplanning te begrijpen en te beoordelen. De betrokken personen dienen tevens bijscholing te volgen en voldoende tijd te besteden aan de hun toegewezen taak. Sinds 2012 eist de toezichthoudende autoriteit in Duitsland ook voor deze groep personen de overlegging van een uittreksel uit het strafregister. Kwaadwillende tongen beweren dat deze maatregel van de toezichthoudende autoriteit heeft geleid tot een merkbaar tekort aan leidinggevenden in de financiële sector. – Zie lid van de raad van commissarissen, aandeelhouderschap van de bank, Westdeutsche Landesbank. – Zie Jaarverslag 2010 van de BaFin, blz. 142 e.v. (uitgebreid onderzoek naar deskundigheid op het gebied van toezicht in het kielzog van de Wet ter versterking van het toezicht op financiële markten en verzekeringen), Jaarverslag 2012 van de BaFin, blz. 122 e.v. (BaFin-factsheet).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar