En term för en nedgång i inflationstakten som uppstod runt 1980. Det är sant att priserna fortsätter att stiga. Men räntan minskar, men förblir positiv (den andra härledningen av prisökningen i tiden). – Igen och igen förväxlas detta begrepp (och av vem!) med deflation. – Se tryck, disinflationär, inflation, offerkvot. – Jfr ECB:s månadsrapport från mars 2009, s. 60 ff. (Disinflationär fas i euroområdet; översikter).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terme apparu vers 1980 pour désigner une baisse du taux d’inflation. Certes, les prix continuent d’augmenter. Mais l’accélération de la dépréciation de la monnaie (the second derivation of the price increase in time ; la seconde dérivée de la dépréciation de la monnaie dans le temps) diminue (the rate is reducing, but remains positive). – Ce terme est régulièrement confondu (et par qui !) avec la déflation. – Voir pression, désinflation, inflation, ratio de sacrifice. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE de mars 2009, p. 60 et suivantes (phase de désinflation dans la zone euro ; aperçus).

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/