Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Delinquent

After 2000, the term for a debtor who does not meet his payment obligations (a debtor being overdue in payment). – See default, default-loss, covenant, loan, revoked, downgrade trigger clause, third-party due clause, third-party default clause, first-loss default clause, European Master Agreement, event of default, fraudulent, money-forgetful, intercreditor agreement, hole, black, probability of default, invoice stacking, delinquency rate, loss, default, forfeiture clause, prepayment clause, reciprocal, default, default.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Delinquent

2000 után a fizetési kötelezettségeit nem teljesítő adósra vonatkozó kifejezés (a fizetési késedelembe esett adós). – Lásd nemteljesítés, nemteljesítési veszteség, covenant, hitel, visszavont, leminősítést kiváltó záradék, harmadik lejárati záradék, harmadik nemteljesítési záradék, első nemteljesítési záradék, európai keretszerződés, nemteljesítési esemény, csalárd, elengedett pénz, hitelezők közötti megállapodás, lyuk, fekete, nemteljesítés valószínűsége, számlák halmozása, késedelmi ráta, veszteség, nemteljesítés, elvesztési záradék, előtörlesztési záradék, kölcsönös, nemteljesítés, nemteljesítés.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Delinquent

Na 2000, de term voor een debiteur die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt (een debiteur die achterstallig is met betalen). – Zie wanbetaling, wanbetaling, convenant, lening, herroepen, downgrade trigger-clausule, derde looptijdclausule, derde wanbetalingsclausule, eerste wanbetalingsclausule, European Master Agreement, geval van wanbetaling, frauduleus, geld kwijtgescholden, intercreditorovereenkomst, gat, zwart, kans op wanbetaling, factuurstapeling, wanbetalingspercentage, verlies, wanbetaling, verbeuringsclausule, vooruitbetalingsclausule, wederzijds, wanbetaling, wanbetaling.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar