Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Contract holdback

In factoring, the usual deduction – usually one fifth – when paying out the purchased receivables. The amount serves to compensate for any difficulties of any kind in connection with the receivable. If the receivable is paid in full – i.e. if the debtor has paid without further ado – then the
security retention amount is transferred by the factoring company to the factoring client. – Under a credit insurance policy, a justifiably made security retention and, as a rule, the full reduction amount can be insured. – See SelfFactoring, security, security money.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contract holdback

De gebruikelijke inhouding bij factoring – gewoonlijk een vijfde – bij de uitbetaling van de gekochte vorderingen. Het bedrag dient ter compensatie van eventuele moeilijkheden van welke aard ook in verband met de vordering. Indien de vordering volledig is voldaan – d.w.z. indien de debiteur zonder verder uitstel heeft betaald – dan is de De factoringmaatschappij maakt het bedrag van de zekerheidsstelling over aan de factoringklant. – Bij een kredietverzekeringspolis kan een gerechtvaardigd zekerheidsvoorbehoud en meestal het volledige verminderingsbedrag worden verzekerd. – Zie SelfFactoring, Beveiliging, Beveiligingsgeld.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar