Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Consulting-audit mix

A (large) auditing firm advises a company and also confirms the annual financial statements. Because – many people, especially the managers of major investment management companies, viewed this mix with growing suspicion and were less likely to buy securities from companies that had one department advise them and the other certify their financial statements, and – public criticism of this practice became increasingly loud because of certain incidents, a trend toward separation of consulting and auditing began around 2000. – See Audit Directive, Anderson scandal, SarbanesOxley Act, auditors.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Consulting-audit mix

Een (groot) accountantskantoor geeft advies aan een onderneming en bevestigt ook de jaarrekeningen. Omdat – veel mensen, vooral de managers van grote beleggingsmaatschappijen, deze mix met groeiende argwaan bekeken en minder geneigd waren effecten te kopen van bedrijven die de ene afdeling lieten adviseren en de andere hun jaarrekening lieten certificeren, en – de publieke kritiek op deze praktijk steeds luider werd vanwege bepaalde incidenten, begon rond 2000 een trend naar de scheiding van advies en accountantscontrole. – Zie auditrichtlijn, Anderson-schandaal, Sarbanes-Oxley-wet, accountants.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar