Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Cobweb model

The tracing of a supply and demand cycle in which there is a relatively long time between the incentive to produce more due to increased market prices on the one hand and the result of the additional production thus brought about on the other. This is predominant in agricultural production, because here there is a dependence on the natural rhythm (as there is a natural given lag between planting and harvesting). – See agricultural commodities, apple harvest closing, cash crop, set-aside premium, core inflation.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Cobweb model

Het traceren van een vraag- en aanbodcyclus waarbij er een betrekkelijk lange tijd verstrijkt tussen de prikkel om meer te produceren als gevolg van de gestegen marktprijzen enerzijds en het resultaat van de aldus tot stand gebrachte extra produktie anderzijds. Dit is overheersend in de landbouwproduktie, omdat men hier afhankelijk is van het natuurlijke ritme (aangezien er een natuurlijk gegeven ligt tussen het planten en het oogsten). – Zie landbouwgrondstoffen, sluiting van de appeloogst, kasgewassen, braakleggingspremie, kerninflatie.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar