Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Cobra effect

A monetary policy measure (in general: an economic policy measure) must take into account any subsequent incentive effects on market participants. Otherwise, the desired objective could be reversed. – The British colonial administration in India wanted to limit the highly dangerous spectacled cobra (Indian cobra: a snake of tropical Africa and Asia). For each cobra caught, the authorities paid a cash reward. Subsequently, cobras were bred on a large scale in order to deliver them to the responsible authority for the purpose of receiving the reward. – However, when the bounty was lifted because of this abuse, the breeders abandoned their snakes because they were now worthless to them. As a result, the number of these poisonous snakes multiplied. – See monetary policy, forward-looking, moral hazard, round tripping, interest rate freeze.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Cobra-effect

Bij een monetaire beleidsmaatregel (in het algemeen: een economische beleidsmaatregel) moet rekening worden gehouden met mogelijke latere stimuleringseffecten op marktdeelnemers. Anders zou het gewenste doel kunnen worden omgedraaid. – Het Britse koloniale bestuur in India wilde de zeer gevaarlijke brilcobra (Indische cobra: een slang uit tropisch Afrika en Azië) aan banden leggen. Voor elke gevangen cobra, betaalden de autoriteiten een geldbeloning. Vervolgens werden op grote schaal cobra’s gefokt om ze aan de verantwoordelijke autoriteit te kunnen leveren met het oog op het ontvangen van de beloning. – Toen de premie echter werd opgeheven vanwege dit misbruik, lieten de fokkers hun slangen in de steek, omdat ze nu waardeloos voor hen waren geworden. Dit vermenigvuldigde uiteindelijk het aantal van deze giftige slangen. – Zie monetair beleid, vooruitziendheid, moreel risico, “round tripping”, bevriezing van de rentevoet.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar