Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Cliff effect

In relation to the financial market, the fact that securities suddenly lose value when they are classified as less liquid by rule makers or the supervisory authority. – In the course of Basel III, such a cliff effect was feared for highly creditworthy corporate bonds issued in Germany and for covered bonds. At Germany’s request, a separate working group of the Basel Committee devoted itself to this matter.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Cliff effect

In verband met de financiële markt, het feit dat effecten plotseling waarde verliezen wanneer zij door regelgevers of de toezichthoudende autoriteit als minder liquide worden aangemerkt. – In de loop van Bazel III werd een dergelijk cliff-effect gevreesd voor in Duitsland uitgegeven zeer kredietwaardige bedrijfsobligaties en voor gedekte obligaties. Een afzonderlijke werkgroep van het Comité van Basel heeft zich op verzoek van Duitsland met deze kwestie beziggehouden.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar