Orice sumă de bani în general (capital monetar). – Bani care sunt, în general, destinați unor investiții profitabile, purtătoare de dobândă (câștig de capital). – Bani care sunt utilizați pentru investiții, și anume pentru – construirea, – extinderea sau – îmbunătățirea activelor corporale care servesc la generarea de venituri viitoare (active fizice: capital fizic, capital real, stoc de capital) (active fixe; capital investit). – În legătură cu o întreprindere: toate activele necesare pentru producția de bunuri sau servicii (active deținute sau utilizate în cadrul exploatării unei întreprinderi). – Clasa de persoane și societăți care are puterea de a dispune de capitalul de lucru și/sau de a deține capital fizic (capital financiar; economia capitalului: termen sociologic). – Capitalul societății (capital propriu, capitalul societății), adesea subdivizat în capital de bază – cum ar fi capitalul vărsat, rezervele deschise – și capital suplimentar, cum ar fi rezervele nerealizate); a se vedea, pentru Germania, lista exactă a elementelor individuale din § 10 KWG. – A se vedea entitate, resurse financiare, oligarhie financiară, capital formal, bunuri de folosință îndelungată, capital de infrastructură, investiții, ofertă de capital, intensitate de capital, amortizor de capital, anticiclic, stoc de capital, activitate de leasing, misochrematie, active, funcție de alocare a dobânzii, obligațiune convertibilă forțată. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din ianuarie 2002, p. 43 (cu privire la termenul “capital de bază”), Raportul anual 2009 al BaFin, p. 48 (noile norme privind capitalul de bază și capitalul suplimentar).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cualquier suma de dinero en general (capital monetario). – Dinero que generalmente se destina a una inversión rentable y que devenga intereses (que genera capital). – Dinero que se utiliza para la inversión, es decir, para la – construcción, – ampliación o – mejora de activos tangibles que sirven para generar ingresos futuros (activos físicos: capital físico, capital real, stock de capital) (activos fijos; capital invertido). – En relación con una empresa: todos los activos necesarios para la producción de bienes o servicios (activos propios o utilizados en la explotación de una empresa). – Clase de personas y empresas que tiene poder de disposición sobre el capital circulante y/o la propiedad del capital físico (capital financiero; economía del capital: término sociológico). – El capital de la empresa (fondos propios, capital de la empresa), a menudo subdividido en capital básico -como dinero desembolsado, reservas abiertas- y capital complementario, como reservas no realizadas); véase para Alemania la lista exacta de partidas individuales en el artículo 10 de la KWG. – Véase entidad, recursos financieros, oligarquía financiera, capital formal, bienes duraderos, capital de infraestructuras, inversión, oferta de capital, intensidad de capital, colchón de capital, anticíclico, stock de capital, negocio de leasing, misochrematie, activos, función de asignación de intereses, bono convertible forzado. – Cf. Informe mensual del Deutsche Bundesbank de enero de 2002, p. 43 (sobre el término capital básico), Informe anual 2009 del BaFin, p. 48 (nuevas normas para el capital básico y el capital complementario).

Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Über Johann Heinrich Jung-Stilling