Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Bobl future (zwykle używany w języku niemieckim, także Euro Bobl future)

Specjalny kontrakt opcyjny na bazie niemieckich obligacji federalnych z oprocentowaniem 6 % i pozostałym czasem trwania 5 lat. Posiadacz kontraktu Bobl Futures ma prawo do kupna lub sprzedaży w określonym czasie przyporządkowanej do tego kontraktu obligacji federalnej o pozostałym okresie trwania od czterech i pół do pięciu i pół roku o wartości nominalnej (w sensie pieniężnym) 100.000 EUR. – W ciągu jednego roku w obrocie znajdują się cztery terminy zapadalności, z których każdy kończy się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Obecna cena futures to niemal dokładnie tyle, ile trzeba by zapłacić na rynku za pięcioletnie obligacje federalne o oprocentowaniu 6 procent. – Zobacz przyszłość Bund.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar