Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Balans cosmetica (window dressing)

Het misleiden van het publiek door in de balans vermeldingen op te nemen die niet met de feiten overeenstemmen, gewoonlijk met het oog op witwassen (window-dressing). Dit wordt de banken door de regelgevers bijna onmogelijk gemaakt door zeer gedetailleerde boekhoud- en verslagleggingsregels. – Zie bekendmakingen, vermomd, buiten de balans, beursfraude, boekhouding, creatief, corporate governance, handhaving, staat van dienst, financiële verslaggeving, informatie-overload, intra-kwartaal ballooning, kristallisatie, managementbeloning, misbruik, cherry-picking, feitelijke vormgeving, consistentie, inhoud-over-vorm principe, ultieme factoring, verliescamouflage, begrijpelijkheid. – Cf. ECB Maandbericht van mei 2005, blz. 93 e.v.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar