Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

bad debt, impaired debt

Especially in older documents, often referring to a receivable which is unlikely to be repaid due to the borrower’s low creditworthiness, and which generally has already fallen into arrears. – See default, receivable, outstanding, credit, non-performing.
Claim due (claim payable): A loan payment that has not been made as of its due date. In general failure to repay a loan on time could have negative implications for the borrower’s credit status or cause the loan terms to be permanently adjusted). – See Arreragen, Default, Delinquent, Kunde, fauler, Monitum, Säumtensquote, Delay, Zahlungsausstand.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Bad debt, impaired debt

En fordran som sannolikt inte kommer att återbetalas på grund av låntagarens låga kreditvärdighet och som i allmänhet redan har blivit försenad: Särskilt i äldre dokument används ofta denna beteckning för en fordran som sannolikt inte kommer att återbetalas på grund av låntagarens låga kreditvärdighet och som i allmänhet redan har blivit försenad. – Se betalningsinställelse, fordran, utestående, lån, nödlidande. Fordran som ska betalas (fordran som ska betalas): En lånebetalning som inte har gjorts på förfallodagen. Om lånet inte återbetalas i tid kan det i allmänhet få negativa konsekvenser för låntagarens kreditvärdighet eller leda till att lånevillkoren ändras permanent.) – Se Arreragen, Default, Delinquent, Kunde, fauler, Monitum, Säumnungsquote, Verzug, Zahlungsausstand.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar