Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

American Depositary Receipts, ADR

amerikai bankok által kibocsátott részvénytanúsítványok, amelyek egy nem amerikai piacon jegyzett külföldi vállalatban szerzett részvényeket képviselnek. Ily módon a külföldi részvények ADR-eken keresztül – az amerikai tőzsdéken és (ami sok befektető számára a fedezeti költségek miatt fontos) – USD-ben is kereskedhetők. – Az ADR vonatkozhat egy részvényre, több részvényre, de akár csak egy részvény töredékére is. – Lásd: részvénytanúsítvány, értékpapírosítás, tanúsítvány.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

American Depositary Receipts, ADR

Aktiecertifikat som utfärdas av amerikanska banker och som representerar de aktier som banken har förvärvat i ett utländskt företag som är noterat på en icke-amerikansk marknad. På detta sätt kan utländska aktier handlas via ADR:er – på amerikanska börser och (vilket är viktigt för många investerare på grund av hedgingkostnader) – i US-dollar. – En ADR kan avse en aktie, flera aktier, men också endast en bråkdel av en aktie. – Se aktiecertifikat, värdepapperisering, certifikat.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

American Depositary Receipts (ADR)

certificate de acțiuni emise de bănci americane și reprezentând acțiunile pe care aceasta le-a achiziționat la o societate străină cotată pe o piață din afara SUA. În acest fel, acțiunile străine pot fi tranzacționate prin intermediul ADR-urilor – pe bursele de valori din SUA și (ceea ce este important pentru mulți investitori din motive de acoperire a costurilor) – în USD. – Un ADR se poate referi la o acțiune, la mai multe acțiuni, dar și la o fracțiune de acțiune. – A se vedea certificat de acțiuni, securitizare, certificat.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

American Depositary Receipts, ADR

certificats d’actions émis par des banques américaines et représentant des actions de sociétés étrangères (negotiable instruments issued by a US bank and representing the shares that it has acquired in a foreign company listed on a non-US market). Les ADR permettent ainsi de négocier des actions étrangères sur les bourses américaines et (ce qui est important pour de nombreux investisseurs, ne serait-ce que pour des raisons de coûts de couverture des cours) en USD. – Un ADR peut se rapporter à une action, à plusieurs actions, mais aussi à une fraction d’action. – Voir certificat d’actions, titrisation, certificat.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar