Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Нематеріальні активи

Термін, який використовується для опису нефінансових активів , що належать компанії. До них відносяться власна ділова репутація компанії , патенти, права промислової власності, концесії – у разі установ також дозвіл органу нагляду, – ліцензії, торгові марки, бренди, відносини з клієнтами, знання співробітників, статус досліджень і т.д. – У зв’язку зі структурними змінами у бік підвищення значимості третинного сектора у промислово розвинених країнах, нематеріальні активи мають велике значення у процесі виробництва послуг. Відповідно до МСФЗ 38, нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю за вирахуванням лінійної амортизації. Це зазвичай вважається незадовільним, оскільки воно навряд чи відображає реальну вартість багатьох відповідних товарів – таких як товар “Так” або назва бренду “Кока-Кола”. – Див. інтенсивність активів, подання, достовірний, дохід, нематеріальний, гудвіл, нематеріальні активи, підхід “mark-to-model”, ринкова вартість, рухомі активи, проциклічність, матеріальні активи.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar