În general, contraparte într-o tranzacție financiară (partea opusă într-un acord bilateral, contract sau tranzacție pe piața financiară). – La BCE, contraparte înseamnă o instituție financiară monetară. – Contrapărțile BCE trebuie să îndeplinească trei cerințe principale, și anume: – să fie incluse în sistemul de rezerve minime obligatorii al BCE; – să facă obiectul supravegherii de către o autoritate națională de supraveghere; și – să respecte toate cerințele procedurale specificate prin contract atunci când tratează cu banca centrală. – A se vedea Euro General Collateral Pooling, contraparte, central, client comercial, vandabilitate.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generalmente, la contraparte en una transacción financiera (la parte contraria en un acuerdo bilateral, contrato o transacción en el mercado financiero). – En el BCE, se entiende por contrapartida una institución financiera monetaria. – Las entidades de contrapartida del BCE han de cumplir tres requisitos principales, a saber: – estar incluidas en el sistema de reservas mínimas del BCE; – estar sujetas a la vigilancia de una autoridad nacional de supervisión; y – cumplir todos los requisitos de procedimiento que se especifican contractualmente al tratar con el banco central. – Ver Euro General Collateral Pooling, contraparte, central, cliente comercial, comerciabilidad.

Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Über Johann Heinrich Jung-Stilling