Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Разходи за фураж; плащане за еманципация на фураж

В старите документи – разход за закупуване на фураж за животните. Мърша (без множествено число) е дума, използвана в миналото за фураж за добитъка. – В миналото еднократно или постоянно плащане за освобождаване от задължението за оборски внос (corvée) за доставяне на фураж за добитъка, предимно овес, просо (просо; преди се е наричало [brein] като олющен плод) и сено (сено: окосена и изсушена трева, която се използва за храна на животните) на господарството на определени дати в натура: в стоки). – Вижте пари за освобождение, изкупление, пари за свободна покупка, труд, кучешки пари.

Внимание: Финансовата енциклопедия е защитена с авторско право и може да се използва само за лични цели без изрично съгласие!
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Sidebar