Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

Slijtage

In het geval van munten, het verlies van gewicht door gebruik in het betalingsverkeer, ook wel abrasie genoemd: slijtage of verwijdering van het oppervlak van een vast materiaal ten gevolge van de relatieve beweging van andere vaste lichamen die ermee in contact komen. – Voor de gouden munten die vroeger in Europa circuleerden, werd de… read more »

Transactiedatum (T)

bij de ECB de datum waarop een transactie (d.w.z. een overeenkomst met betrekking tot een financiële transactie tussen twee tegenpartijen) plaatsvindt. – Deze datum kan samenvallen met de afwikkelingsdatum voor de transactie (afwikkeling op dezelfde dag) of een bepaald aantal werkdagen vóór de afwikkelingsdatum liggen (de afwikkelingsdatum wordt aangeduid als T plus de afwikkelingsdatum). Tijd… read more »

Absorptievermogen

Met betrekking tot de financiële markt, het vermogen van vragers om aangeboden producten in hun portefeuille op te nemen. Als het aanbod van effecten de vraag van beleggers in ruime mate overtreft, spreekt men ook wel van een marktoverschot. – Rond 1990 ontstond het vermogen van een onderneming om het belang van nieuwe informatie te… read more »

Abwichsgeld ook Anerbgeld en Astantengeld (afkoopsom)

Eerdere compensatiebetaling aan de uittredende boer enige erfgenaam (= een erfgenaam: degene op wie de onverdeelde erfenis [de boerderij] overgaat, meestal de oudste zoon). In geval van betwisting werd het bedrag van de schikking vastgesteld door de bevoegde erfrechtbank. – Abwich = hier: terugtrekken, weggaan, het veld ruimen; Astant van ASTARE = hier: iemand die… read more »

Verkoopdruk

Een tijdelijk abnormaal hoog aanbod van effecten die op de beurs te koop worden aangeboden – zie paniekverkoop, panic selling, sell out. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Afwikkelingsdatum en valutadatum

Tenzij anders bepaald op de financiële markt, de datum waarop een overeengekomen transactie wordt afgewikkeld in termen van betaling. Dit is gewoonlijk de tweede dag na de transactiedatum. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah,… read more »

Meltdown-risico (risico van buitensporige hefboomwerking)

Het risico dat een algemene schuldafbouw de activaprijzen onder druk zet. Hierdoor daalt de marktwaarde van de in de balans opgenomen activa en daalt het eigen vermogen. In het kader van Bazel III moeten de instellingen met dit risico rekening houden; specifieke voorschriften voor de berekening ervan zijn nog niet uitgevaardigd. – Zie besmettingseffecten, liquiditeitsvolatiliteitsbalans,… read more »

Afstand tot standaard

Maatstaf die wordt gebruikt om de stabiliteit op de financiële markt te beoordelen. De maatstaf is meer precies het aantal standaardafwijkingen van de waarde van de activa ten opzichte van de drempel voor wanbetaling (gedefinieerd als het punt waarop de waarde van de activa van een bank precies gelijk is aan de waarde van haar… read more »

Resolutie regime

Een term die na 2010 in het taalgebruik van de toezichthoudende autoriteiten is opgenomen. Het betreft voorzorgsmaatregelen voor het geval een systeembank in moeilijkheden komt. In beginsel moet de afwikkeling op zodanige wijze plaatsvinden dat – gevaren voor de financiële stabiliteit worden afgewend, – kleine beleggers worden beschermd en – eventuele verliezen niet door de… read more »

Sidebar