Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

Afdeling afwikkeling. Indien niet anders is bepaald, is de werkgroep verantwoordelijk voor een financiële dienstverlener, die optiecontracten juridisch onderzoekt en de uit de overeenkomst voortvloeiende risico’s duidelijk beoordeelt. Omdat het risico van niet-presterende uitzettingen hier zeer hoog is als gevolg van langere verwerkingstijden en vaak ook een gebrek aan onderzoek van de werkelijke risicosituatie, besteden de toezichthoudende autoriteiten bijzondere aandacht aan afwikkelingsprocessen – Zie derivaat, optie, risico. – Zie BaFin-jaarverslag 2005, blz. 14 e.v. (gecoördineerde maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten).

Indien niet anders is bepaald, is de werkgroep verantwoordelijk voor een financiële dienstverlener, die optiecontracten juridisch onderzoekt en de uit de overeenkomst voortvloeiende risico’s duidelijk beoordeelt. Omdat het risico van niet-presterende uitzettingen hier zeer hoog is als gevolg van langere verwerkingstijden en vaak ook een gebrek aan onderzoek van de werkelijke risicosituatie, besteden de toezichthoudende… read more »

Abbassamento en Abasamento (prijsdaling; vermindering)

Vaak gebruikt in oudere documenten voor – een prijsdaling op een markt, – een korting die om diverse redenen door een verkoper aan een koper wordt gegeven (de handeling waarbij de verkoopprijs van een product of dienst wordt verlaagd). – Zie korting, beer, beer, bonus, korting, compensatie. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en… read more »

Korting

Over het algemeen een lagere taxatie. – Een prijsverlaging op de nominale waarde van een effect, ook wel een korting genoemd. – In het geval van warrants, het bedrag waarmee de aankoop van het aandeel via de gekochte warrant goedkoper is dan een onmiddellijke aankoop van het aandeel op de beurs – In het geval… read more »

Verkoop

Over het algemeen de verkoop van een goed of een dienst op de markt (het verkopen van koopwaar of diensten in ruil voor geld op de markt). – Zie contributiemarge, opbrengst, voorraadinvestering, omzet. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol.,… read more »

Afschrijving, in het Zwitserduits ook

Abschreiber (afschrijving, waardevermindering; afboeking; verwerping): Volgens de IAS (35.5, 38.7), de systematische en regelmatige afschrijving van een actief over zijn verwachte levensduur. Volgens de EU-voorschriften moeten afschrijvingen altijd lineair worden berekend. – De handeling waarbij een oninbare vordering van een rekening wordt afgeschreven of de handeling waarbij de waarde van een activum tot nul wordt… read more »

Sla over

In financieel jargon, de verhuizing van een schuldenaar zonder een nieuw adres achter te laten (verhuizen zonder een adres achter te laten en een schuld onbetaald te laten). Instellingen beschermen zich hiertegen vooral door van verdachte cliënten een garantie te eisen. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor… read more »

Bevestiging van afrekening

Op de financiële markt, de beveiligde, rechtsgeldige (tegenwoordig meestal elektronisch verzonden) verklaring van een contracterende partij dat een transactie is uitgevoerd. Bij gebreke hiervan kan een transactie aan zeer grote risico’s onderhevig zijn, vooral op de markt voor kredietderivaten. – Zie Afwikkelingsafdeling, Book Profit, Closing, European Master Agreement, Final Receipt, Settlement. – Zie BaFin-jaarverslag 2005,… read more »

Ontslagbevel en ontslagbevel

Ontslag van leidinggevend personeel van een instelling of verzekeringsmaatschappij op bevel van de toezichthoudende autoriteit indien hun beroepsbekwaamheid (dit omvat voldoende theoretische en praktische kennis op alle gebieden die verband houden met de werking van een instelling) in het geding is of indien zij zelfs van wangedrag worden beschuldigd. – Zie liquidatiebevel, instructie, commissaris, bankiersvergunning,… read more »

Forfaitaire [bron] belasting

Een uniform belastingtarief op – alle soorten vermogenswinsten (met name rente en dividenden) en – winsten uit de verkoop van financiële produkten. – De ervaring leert dat de belastingdruk van een investering een doorslaggevende rol speelt (zo niet vaak de enige), die in de modellen van de financiële theorie over het algemeen wordt verwaarloosd. Alle… read more »

Verkoopfinanciering

Een verkoper die – voor zijn eigen verkopen – uitstel van betaling verleent, oefent geen kredietbedrijf uit, ook al – ontvangt hij rente over het uitstel van betaling. – Dit betekent dat voor deze vorm van financiering geen vergunning vereist is en dat zij niet onderworpen is aan de controle van de Federale Financiële Toezichthoudende… read more »

Sidebar