Amortisatsioon, šveitsi saksa keeles ka

Abschreiber (amortisatsioon, mahakandmine; mahakandmine; mahakandmine): Vastavalt IAS (35.5, 38.7) on varade süstemaatiline ja regulaarne mahakandmine nende prognoositud eluea jooksul. Vastavalt ELi eeskirjadele tuleb amortisatsiooni arvestada alati lineaarselt. – Toiming, millega kustutatakse kontolt sissenõudmata võlg või vähendatakse vara väärtust nullini mingil põhjusel, näiteks kahjustuste või täieliku vananemise tõttu. – Šveitsi saksa keeles kasutatakse ka tagasilükkamise, nõusoleku […]

Read More

Vallandamisotsus ja vallandamisotsus

Asutuse või kindlustusseltsi juhtide vallandamine järelevalveasutuse korraldusel, kui nende ametialane sobivus (see hõlmab piisavaid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi kõigis asutuse tegevusega seotud valdkondades) on kahtluse all või kui neid isegi süüdistatakse väärkäitumises. – Vt likvideerimiskorraldus, juhendamine, nõukogu liige, pangandusettevõtja tegevusluba, pankur, jätkamise jõud, juhtimiskord, meede ohu korral, optimism, põhjendamatus, ekspertiis, sanktsioonikomisjon, sundlõpetamine. – Vrd BaFini […]

Read More

Kindlasummaline [kinnipeetav] maks

ühtne maksumäär – igasuguse kapitalitulu (eelkõige intresside ja dividendide) ja – finantstoodete müügist saadava tulu suhtes. – Kogemused näitavad, et investeeringu maksukoormusel on otsustav roll (kui mitte sageli ainus), mis on finantsteooria mudelites üldiselt tähelepanuta jäetud. Seetõttu on kõik finantsturu tehingute maksukoormusega seotud küsimused otsustava tähtsusega finantsturu stimuleerimiseks, kujundamiseks, kaitsmiseks ja tugevdamiseks. – Vt investorite […]

Read More

Müügi rahastamine

Müüja, kes – laenab oma müügi eest – annab maksetähtaega, ei tegele krediidiga, isegi kui – ta saab viivislaenu eest intressi. – See tähendab, et seda liiki rahastamine ei nõua litsentsi ja ei kuulu föderaalse finantsjärelevalveameti kontrolli alla. On tõsi, et müüja annab ostjale majanduslikku krediiti. See ei põhine aga mitte laenulepingul, vaid üksnes normist […]

Read More

Amortisatsioon, maksud (kapitalitoetus)

Summa, mida asjaomane maksuhaldur lubab ettevõttel oma maksustatavast tulust maha arvata. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posti aadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More