Bankalar, menkul kıymet ticareti ve sigortacılık sektörlerinin yanı sıra finansal piyasaların çakışan alanları ve ürünleri (internet ticareti, varlık yönetimi, yatırımcı ve tüketicinin korunması, yaşlılık fonları gibi) için denetim yetkileri, 1 Mayıs 2002’de Almanya’da Frankfurt am Main ve Bonn’da çift merkezle çalışmaya başlayan ve daha önce sektörel (sektörel vekil) denetim otoritelerinin yerini alan tek bir otoriteye verilmiştir. Bu, finansal holdinglere doğru giderek artan gelişmeyi takip etmiştir. – Federal Mali Denetim Otoritesi (BaFin), Federal Maliye Bakanlığı’nın portföyünde yer alan ve yaklaşık 2.400 kişiyi istihdam eden, federal yasalara göre yasal kapasiteye sahip bir kamu kurumudur. BaFin yaklaşık 2.700 kredi kuruluşunu, 800 finansal hizmet kuruluşunu ve 700’den fazla sigorta şirketini denetlemektedir; bu konuda daha fazla bilgi için . BaFin dağıtıcı bir idaredir ve temyize götürülebilen egemen kanunlar çıkarır. Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin 2014 yılında kurulmasıyla BaFin, kurumların denetimindeki önemli yetkilerini yeni ECB otoritesine devretmek zorunda kalmıştır. – Bkz. görevden alma kararı, tasfiye kararı, denetim, bankacılık denetimi, Avrupa, geçerlilik, para cezası, yakalama teorisi, BaFin danışma kurulu, finansal piyasa, büyümenin önemi, yasaklama, taahhüt süresi. – Bkz. BaFin 2003 Yıllık Raporu, s. 25 (IMF tarafından incelenmesi ile ilgili olarak), s. 232 vd. (burada da çoğalan komiteler ile ilgili olarak), BaFin 2004 Yıllık Raporu, s. 93 (denetim kapsamı ile ilgili olarak), BaFin 2012 Yıllık Raporu, s. 234 vd. (Alman Finansal Denetimini Güçlendirme Yasası 2013 başında yürürlüğe girmiştir) ve BaFin’in ilgili Yıllık Raporu, “BaFin Hakkında” bölümü.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *