Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Curb market; street market

On stock exchanges, the totality of securities traders (also known as unofficial dealers and backdrops) who professionally conclude transactions in the open market for their own account or on behalf of clients. – In Germany, securities dealers are also subject to supervision by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Accordingly, they must enter all orders to buy and sell in their book (order-book; Makler-Skontro). – Bank representatives (securities dealers) who act on behalf of their institution are not counted in the backdrop. – In other meaning on the stock exchange many small speculators who are neither able to deliver the sold securities, nor to draw and pay the bought ones. These are purely differential transactions. Today, such cultivators – also called stock jobbers in the older literature – tend to make their trades mainly after the close of the stock exchange via telephone or the Internet. – See agiotage, stockbroker, stockman, day trading, option, speculation.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Curb market; street market

Na giełdach papierów wartościowych ogół podmiotów handlujących papierami wartościowymi (zwanych również nieoficjalnymi dealerami i backdrop traderami), które zawodowo zawierają transakcje w wolnym obrocie na własny rachunek lub w imieniu klientów. – W Niemczech dealerzy papierów wartościowych podlegają również nadzorowi Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). W związku z tym muszą oni wpisywać wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży do swojej księgi (order-book; Makler-Skontro). – Przedstawiciele banku (dealerzy papierów wartościowych), którzy działają w imieniu swojej instytucji, nie są wliczani do zbioru wstecznego. – Innymi słowy, na giełdzie jest wielu drobnych spekulantów, którzy nie są w stanie ani dostarczyć sprzedanych papierów wartościowych, ani kupić i zapłacić za kupione papiery. To są czyste kontrakty na różnice. Obecnie tacy kultyści – w starszej literaturze nazywani również stock jobbers – dokonują swoich transakcji głównie po zamknięciu giełdy przez telefon lub internet. – Zobacz agiotaż, makler, giełda, day trading, opcja, spekulacja.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar