Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Beveridge curve

Popular graph illustrating the equilibrium on the labor market in terms of job vacancies and unemployment. Central banks are usually cautious about the significance of the Beveridge curve. This is because – the economy is viewed in a point-like manner, as it were; even large regional differences are neglected – at least in the basic model; but compare the U.S.A. with Luxembourg, for example, and – the statistics on job vacancies were and still are inaccurate because not all job vacancies are reported to the labor authorities, and the database used for calculation is therefore uncertain. – See Okunsche’s Law, Job Advertisements Index, Growth-Employment Relationship. – Cf. Deutsche Bundesbank Monthly Report of April 2011, p. 40 ff (Beveridge curve and sectoral/regional structural change; overviews; references).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Beveridge curve

Populaire grafiek die het evenwicht op de arbeidsmarkt illustreert in termen van vacatures en werkloosheid. Centrale banken zijn gewoonlijk terughoudend ten aanzien van de betekenis van de Beveridge-curve. Dit komt doordat – de nationale economie op een puntachtige manier wordt bekeken; zelfs grote regionale verschillen worden verwaarloosd – althans in het basismodel; maar vergelijk de VS bijvoorbeeld met Luxemburg, en – de statistieken over vacatures onnauwkeurig waren en zijn, omdat niet alle vacatures aan de arbeidsautoriteiten worden gemeld en de voor de berekening gebruikte gegevensbasis derhalve onzeker is. – Zie de wet van Okunsch, de vacature-index, de koppeling groei/werkgelegenheid. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van april 2011, blz. 40 e.v. (Beveridge-curve en sectorale/regionale structurele verandering; overzichten; referenties).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar